Menu

Coffee & tea

Hương vị trà và cafe đậm chất Sài Gòn.

Matcha & Fruit Juice

Matcha & Fruit Juice cool natural fragrance

Soda & Ice Blended

 Soda & Ice Blended mát lạnh giải nóng Sài Gòn

Smoothies

Thơm lành mát lịm

Fast foods

Phục vụ ăn sáng, trưa, chiều

Cake

Book now
0 product(s) (0đ)